Občinska volilna komisija

Za obdobje štirih let 2018 - 2022, oziroma do imenovanja nove, je imenovana Občinska volilna komisija v naslednji sestavi:

1.

Branko Jarc, Trebča vas 27, Dvor

2.

Ana Boben, Žvirče 12, Hinje

3.

Irena Blatnik, Prevole 3, Hinje

4.

Katarina Drenik, Brezova Reber 16, Dvor

5.

Primož Hrovat, Breg 20, Žužemberk

6.

Bogdan Murn, Dvor 2, Dvor

7.

Rajko Arkar, Trebča vas 6, Dvor

8.

Uroš Pintar, Dolga vas 30, Žužemberk

Volišča in volilna območja volišč v Občini Žužemberk:

#VoliščeVolilno območje
1Dolnji Ajdovec 21,
gasilski dom
Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Dolnji Ajdovec, Gornji Ajdovec, Mali Lipovec, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec
2Vrh pri Križu 17,
gasilski dom
Dolnji Križ, Gornji Križ, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku
3Dvor 23D,
avla podružnične šole
Klopce, Lašče, Podgozd, Stavča vas, Mačkovec pri Dvoru, Sadinja vas pri Dvoru, Trebča vas, Dolnji Kot, Dvor, Gornji Kot, Jama pri Dvoru, Vinkov Vrh
4Hinje,
gasilski dom
Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina, Pleš, Lopata
5Prevole 32,
osnovna šola
Prevole, Ratje
6Reber 16,
gasilski dom
Reber, Zalisec
7Sela pri Hinjah 11,
Edo Škufca
Sela pri Hinjah, Visejec, Vrh pri Hinjah
8Šmihel pri Žužemberku 38,
gasilski dom
Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Drašča vas, Klečet, Plešivica, Poljane pri Žužemberku
9Veliko Lipje 3,
gasilski dom
Gradenc, Malo Lipje, Veliko Lipje
10Žužemberk, Baragova cesta 1,
avla osnovne šole
Budganja vas, Prapreče, Zafara in Žužemberk: Breg, Cvibelj, Dolga vas, Grajski trg, Jurčičeva ulica, Nad Miklavžem, Baragova cesta, Stranska vas, Trške njive, Vrti in Klek
11Žvirče,
gasilski dom
Žvirče
12Žužemberk, Grajski trg 26,
v pritličju
-volišče za predčasno glasovanje
celotno območje občine
13Žužemberk, Grajski trg 33,
sedež občinske volilne komisije
-volišče na katerem se ugotavlja izid glasovanja po pošti
celotno območje občine

Lokalne volitve 2018

Volišča in volilna območja
Sklep o določitvi volišč za volitve KS Hinje
Sklep o določitvi dneva predčasnega glasovanja
Soglasje kandidata za volilni odbor
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/
Obvestilo o potrebnem številu podpor skupin volivcev
Ugotovitveni sklep
Rokovnik
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje

Lokalne volitve 2014

Poročilo o izidu volitev - župan
Poročilo o izidu volitev - občinski svet
Poročilo o izidu volitev - KS Hinje
Dopolnilni sklep o določitvi predčasnega glasovanja
Sklep o določitvi predčasnega glasovanja
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev
Sklep za volišča v KS Hinje
Sklep o razpisu volitev v svet KS Hinje
Rokovnik za izvedbo volitev v svet KS Hinje
Podpora župana
Podpora za listo
Navodila
Volišča in volilne enote za lokalne volitve 2014
Zapisnik proporcionalne volitve
Seznam prisotnih
Zapisnik o delu organa politične stranke
Soglasje kandidata za občinskega svetnika
Vložitev kandidatur-lista kandidatov
Soglasje kandidata za župana
Zapisnik o delu organa pol.stranke, ki je določil kandidaturo za župana
Kandidatura za župana
Obrazec za vložitev kandidatur za KS Hinje
Obrazec za soglasje kandidata za volitve v KS Hinje
Podpora volilcev za volitve v svet KS Hinje
Volišča in volilna območja za lokalne volitve 2014 - dopolnitev

Lokalne volitve 2010

Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana Občine Žužemberk
Poročilo o izidu volitev župana Občine Žužemberk
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Žužemberk
Poročilo o izidu volitev članov sveta KS Hinje
Državna volilna komisija.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Dokumentacija za lokalne volitve 2010.