Suhokranjske poti

Suhokranjske poti, glasilo občine Žužemberk, v elektronski obliki:

Suhokranjske poti
Javno glasilo Občine Žužemberk
Grajski trg 33
8360 Žužemberk
E-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si

Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01).

Odgovorni urednik: Slavko Mirtič
Uredniški odbor: Irena Blatnik, Miran Jenko, Tamara Plot in Vlado Kostevc.
Zunanji sodelavci: Helena Barle Kastelic, Petra Kastelic, Magda Kastelic Hočevar, Tomaž Špelko, Tjaša Primc in Edvard Kramar.
Lektor: mag. Jelka Mrvar
Oblikovanje, grafična priprava in filmi: GRAFIKA Pavlič Jože s.p.
Naklada: 1900 izvodov.

Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

Cenik oglaševanja v suhokranjskih poteh | več...

Pravila oglaševanja v času predvolilne kampanje:

Suhokranjske poti

Suhokranjske poti, glasilo občine Žužemberk, v elektronski obliki:

Suhokranjske poti
Javno glasilo Občine Žužemberk
Grajski trg 33
8360 Žužemberk
E-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si

Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01).

Odgovorni urednik: Slavko Mirtič
Uredniški odbor: Irena Blatnik, Miran Jenko, Tamara Plot in Vlado Kostevc.
Zunanji sodelavci: Helena Barle Kastelic, Petra Kastelic, Magda Kastelic Hočevar, Tomaž Špelko, Tjaša Primc, Polona Seničar in Edvard Kramar.
Lektor: mag. Jelka Mrvar
Oblikovanje, grafična priprava in filmi: ART 32 d.o.o., Andrej ŠPES
Naklada: 1900 izvodov.

Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

Cenik oglaševanja v suhokranjskih poteh | več…

Pravila oglaševanja v času predvolilne kampanje: