Predavanje na temo varnosti in prometa
marec 2, 2016
10. spominski pohod po poti Janeza Kmeta
marec 4, 2016
Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 84/15) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 11/15), objavlja župan Občine Žužemberk naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk
za leto 2015 – 2016

Namen javnega razpisa je spodbujanje obnove kulturne dediščine (v nadaljevanju: enota) na območju Občine Žužemberk v letu 2015-2016. Občina Žužemberk bo sofinancirala obnove enot izvedenih v času od 01. 04. 2015 do vključno 10. 8. 2016.

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do vključno 3. 5. 2016 na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – JR – sofinanciranje – kulturna dediščina«.

Odpiranje prispelih vlog bo v roku 7 dni po zaključku roka za oddajo razpisa. Odpiranje vlog ni javno.

 

Več o javnem razpisu si lahko preberete na Razpisna dokumentacija za sofinanciranje obnove kulturne dediščine

Celotna dokumentacija javnega razpisa:

Razpisna dokumentacija o sofinanciranju obnove kulturne dediščine
Soglasje solastnika
Soglasje lastnika v primeru najema
Prijavni obrazec za obnovo kulturne dediščine
Potrdilo ZVKDS – poročilo
Pogodba o sofinanciranju obnove kulturne dediščine
Izjava o že pridobljenih sredstvih za isti namen
Izjava – poravnane obveznosti do občine
Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje