Vabilo na brezplačne izobraževalne delavnice
november 12, 2018
Poziv lastnikom nepremičnin
november 13, 2018
Prikaži vse

Prijavnica za dedka Mraza

Staršem otrok, ki so občani Občine Žužemberk, OŠ Prevole in OŠ Žužemberk

Zadeva: osebni podatki za obdaritev dedka Mraza za naše najmlajše občane  

Spoštovani in cenjeni starši ter vzgojno-varstvene enote!

Občina Žužemberk skupaj z Društvom prijateljev mladine Mojca Novo mesto že vrsto let skrbi za prednovoletno obdaritev vseh naših najmlajših občanov. Tudi letos želimo obdariti vse otroke, ki so rojeni v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2017.

Uredba Evropske unije o varovanju osebnih podatkov, ki je nastopila v veljavo 25. 5. 2018 dedku Mrazu onemogoča pridobiti seznam otrok iz uradnih evidenc, zato potrebujemo pomoč Vas staršev. Če želite, da letos dedek Mraz povabi tudi vašega otroka na prireditev in po darilo, vas prosimo, da izpolnite prijavnico, jo lastoročno podpišete ter nam jo pošljite po elektronski ali redni pošti na naš naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk ali obcina.zuzemberk@zuzemberk.si, ki bomo kot upravljavec osebnih podatkov vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranil in uporabil le za potrebe Veselega decembra in obdaritve Vašega otroka s strani dedka Mraza.

Društvo prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta bo skupaj z obema osnovnima šolama pripravilo ‘Veseli december za otroke’ in na obdaritvah, ki bodo v Občini Žužemberk (Prevole, Dvor in Žužemberk) 17. 12. 2018 v zanimivem programu, skupaj z Dedkom Mrazom, obdarilo otroke s primernimi in lepimi darili.

Da bi bili obdarjeni vsi otroci s primernimi darili Vas, spoštovani straši, prosimo, da izpolnite priložen obrazec in ga do 20. novembra posredujte vrtcu ali osnovni šoli, ki jo obiskuje vaš otrok.

Za Vaše razumevanje in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujemo.

Prijavnica za dedka Mraza