Vojaki obiskali OŠ Žužemberk in OŠ Prevole
maj 23, 2019
Javni razpis za obnovo kulturne dediščine
maj 29, 2019
Prikaži vse

Prenovljene spodbude Eko sklada

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki razširja nabor upravičencev za 100 % subvencijo. Objavljena tudi nova poziva za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja, ki ohranjata visoke spodbude za e-vozila, znižujeta pa spodbude za priključne hibride. 

Nov javni poziv 69SUB-SOCOB19 za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom (prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka) za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Republike Slovenije. Socialno šibek občan je upravičen do nepovratne spodbude, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem se spodbuda lahko dodeli tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije. Poziv omogoča dodelitev nepovratne spodbude tudi, če socialno šibek občan ni lastnik/solastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik/solastnik ali najemnik občinskega stanovanja ali stanovanja v lasti Republike Slovenije član gospodinjstva, v katerem živi socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije.

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane ( 64SUB-EVOB19) in podjetja ( 66SUB-EVPO19) prinašata naslednje novosti:

  • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
  • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

Pomembna sprememba pri javnem pozivu za občane so tudi spremenjeni pogoji za uveljavljanje subvencije za testna vozila.

07 Mojca Vendramin Eko sklad

70SUB-PP19 Vloga

JP 70SUB-PP19