VABILO: Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem

Člani Občinskega sveta Občine Žužemberk:

1. Franc ŠTRAVS Srednji Lipovec 4, Dvor N.Si – Nova Slovenija – krščanski demokrati
2. Stanka BLATNIK Hinje 33, Hinje N.Si – Nova Slovenija – krščanski demokrati
3. Rafael VIDMAR Šmihel 16, Žužemberk N.Si – Nova Slovenija – krščanski demokrati
4. Mateja NOVAK Dvor 40, Dvor N.Si – Nova Slovenija – krščanski demokrati
5. Marko ZAJEC Prapreče 20, Žužemberk Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
6. Franc ŠKUFCA Baragova cesta 22 A, Žužemberk Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
7. Marija BAN Dvor 47, Dvor Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
8. Ida KASTELIC Šmihel Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca
9. Rok ZUPANČIČ Stavča vas 17, Dvor Lista mladih Suhe krajine
10. Nika PAPEŽ Ratje 29, Hinje Lista mladih Suhe krajine
11. Blaž HROVAT Dvor 26 B, Dvor Lista mladih Suhe krajine
12. Vincenc LONGAR Srednji Lipovec 23, Dvor SDS – Slovenska demokratska stranka
13. Bojan VIDMAR Grajski trg 40, Žužemberk SDS – Slovenska demokratska stranka
14. Darko PUCELJ Trške njive 41, Žužemberk DD – Dobra država
15. Dušan PAPEŽ Hrib pri Hinjah 9, Hinje Lista za razvoj Suhe krajine

Komisije Občinskega sveta Občine Žužemberk:

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta:

1. Marija Ban Dvor 47, Dvor  
2. Darko Pucelj Trške njive 41, Žužemberk  
3. Vincenc Longar Srednji Lipovec 23, Dvor  
4. Franc Štravs Srednji Lipovec 4, Dvor  
5. Mateja Novak Dvor 40, Dvor  

Komisija za vloge in pritožbe:

1. Marko Zajec Prapreče 20, Žužemberk namestnik
2. Mateja Novak Dvor 40, Dvor predsednica
3. Bojan Vidmar Grajski trg 40, Žužemberk  
4. Matjaž Hrovat Stavča vas 10a, Dvor  
5. Nika Papež Ratje 29, Hinje  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:

1. Stanka Blatnik Hinje 33, Hinje predsednica
2. Rok Zupančič Stavča vas 17, Dvor  
3. Marija Ban Dvor 47, Dvor namestnica
4. Bojan Vidmar Grajski trg 40, Žužemberk  
5. Darko Pucelj Trške njive 31, Žužemberk  

Odbori Občinskega sveta Občine Žužemberk:

Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet:

1. Dušan Papež Hrib pri Hinjah 9, Hinje  
2. Rafael Vidmar Šmihel 16, Žužemberk predsednik
3. Vincenc Longar Srednji Lipovec 23, Dvor  
4. Stanka Blatnik Hinje 33, Hinje  
5. Blaž Hrovat Dvor 26 B, Dvor namestnik predsednika

Odbor za družbene dejavnosti:

1. Ida Kastelic Šmihel 35, Žužemberk  
2. Darko Pucelj Trške njive 41, Žužemberk namestnik predsednika
3. Tanja Koren Stranska vas 87, Žužemberk  
4. Tom Smrke Jurčičeva ulica 87, Žužemberk  
5. Rok Zupančič Stavča vas 17, Dvor predsednik

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance:

1. Franc Škufca Baragova cesta 22 A, Žužemberk  
2. Rafael Vidmar Šmihel 16, Žužemberk namestnik predsednice
3. Stanka Blatnik Hinje 33, Hinje predsednica
4. Blaž Hrovat Dvor 26 B, Dvor  
5. Nika Papež Ratje 29, Hinje  

Odbor za lokalno samoupravo:

1. Franc Škufca Baragova cesta 22 A, Žužemberk  
2. Ida Kastelic Šmihel 35, Žužemberk  
3. Slavko Sadar Klečet 19, Žužemberk  
4. Bojan Vidmar Grajski trg 40, Žužemberk predsednik
5. Franc Štravs Srednji Lipovec 4, Dvor namestnik

 

Statut Občine Žužemberk

Statut Občine Žužemberk

Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk

Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk

Objavljeni akti Občine Žužemberk

Stališča do pripomb iz javne razgrnitve

Objavljeni akti v uradnem listu RS

Rebalans proračuna 2019 I.
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017
Rebalans proračuna 2018 I.
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2014
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011
Odlok o proračunu Občine Žužemberk
Akti Občine Žužemberk

Vabila na seje Občinskega sveta

Gradivo 5. seja OS
Vabilo 5. seja OS
Vabilo na 4. sejo OS
Gradivo za 4. sejo OS
Dopolnitev DR – 4. seja OS
Revidirano poslovno poročilo za leto 2018
Vabilo na 3. sejo OS
Gradivo za 3. sejo OS
Vabilo na 2. sejo OS
Gradivo za 2. sejo OS
Vabilo na 1. sejo OS
Gradivo za 1. sejo OS

Vabila na seje delovnih teles

Vabilo 1.seja OLS
Vabilo 3. seja KMVVIP
vabilo 3. seja ODD
Vabilo 3. seja OGKTPDF
Vabilo na 3. sejo – OOPKP
Vabilo na 4. sejo – NO
Vabilo na 2. sejo OOPKP
Vabilo na 2. sejo ODD
Vabilo na 2. sejo OGKTPF
Vabilo na 1. sejo OOPKP
Vabilo na 1. sejo ODD
Vabilo na 1. sejo OGKTPF

Zapisniki sej občinskega sveta

Mandat 2018 – 2022
Zapisnik 3. seje občinskega sveta
Zapisnik 2. seje občinskega sveta
Zapisnik 1. seje občinskega sveta
Mandat 2014 – 2018

Zapisniki sej delovnih teles

Zapisnik 2. seje KMVIP
Zapisnik 1. seje KVP
Zapisnik 1. seje OLS
Zapisnik 1. seje KMVIP
Zapisnik 1. seje ODD
Zapisnik 1. seje odbora za okolje

 

 

Zapisniki zborov občanov

Zapisnik zbora občanov Žužemberk februar 2013
Zapisnik zbora občanov Dvor februar 2013
Zapisnik zbora občanov Žužemberk
Zapisnik zbora občanov Dvor
Zapisnik zbora občanov Šmihel
Zapisnik zbora občanov Ajdovec
Zapisnik zbora občanov KS Hinje

Statut občine in poslovnik občinskega sveta

Statut Občine Žužemberk s spremembami
Poslovnik občinskega sveta Občine Žužemberk
Etični kodeks

Proračun


Proračun Občine Žužemberk za leto 2019

Proračun Občine Žužemberk za leto 2020

Rebalans proračuna 2018 I
Proračun Občine Žužemberk za leto 2018

Ostalo

Pravilnik o notranjih kontrolah občine Žužemberk s prilogo 1 in 2
Pravilnik o popisu Občine Žužemberk
Pravilnik o računovodstvu Občine Žužemberk
Program dela občinskega sveta za leto 2011
Sklep o potrditvi mandatov
Sklep o potrditvi mandata Mariji Ban
Ugotovitveni sklep za Franca Jarca iz KMVIP
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Darku Puclju
Sklep o potrditvi mandata Genovefi Maver
Sklep o podelitvi priznanj župana Obcine Žužemberk za leto 2010
Sklep za služnost za soncne elektrarne
Sklep o podelitvi obcinskih priznanj za 2010
Sklep o dopolnitvi nacrta razvojnih programov
Sklep o cenah komunalnih storitev na obmocju Obcine Žužemberk
Sklep o vrednosti točke NUSZ
Sklep o imenovanju članov občine v svetu OŠ Žužemberk
Sklep za dodatni oddelek vrtca Dvor
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za 2009
Sklep o prenehanju članstva – Jože Jenkole
Sklep o vrednosti točke NUSZ

Občinski program varnosti

Občinski program varnosti Občine Žužemberk
Priloge OPV

Arhiv

Arhiv preteklih mandatov se nahaja tukaj: Arhiv