VABILO: Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem
  Častni občan/ka Zlati grb Srebrni grb Bronasti grb Pisno priznanje Pisna zahvala Zahvala župana
2019 Nežka Primc Stanko in Stanka Novinc Silvestra Papež Anton Urbančič – Draženko Šolaja

– MePZ Dvor

Albin Ljubo Jarc – Igor Grum

– Matjaž Kužnik

– Branko Zaman

2018 dekan Franc Vidmar Slavko Mirtič PGD Šmihel – Janez Papež

– Slavko Struna

– vaščani Gradenca

– Milan Kocjančič

– Zvonka Bradač

– PGD Žužemberk

– Jože Papež

– Jože Gnidovec

– Leopold Gantar

– polkovnik Vasilije Marš

– Franc Novak

– Karolina Hostić

– Božidar Miler

– Larsen Cundrić

– Angelca Bedene

– Roman Setnikar

– Edvard Kramar

– OŠ Žužemberk

– OGP Žužemberk

– Livar d. d.

– Lilijana Hrovat

– Ksenia in Sergei Andreev

2017 Marija Kodre Frančiška Ožbolt Ludvik Legan PGD Reber – Alojz Ljubič

– mag. Bojan Suvorov

– Liljana Herga

– Miran Jenko

– Domačija Krnc

– Tadeja Lavrič

– Dušan Mikec

– Marjan Menger

– MePz Žužemberk

– Ivana Špiletič

– Nejc Zupančič

– Srednjelipovški oglarji

– Špela Pust

– Edward F. Logan

– Uroš Švarc

– Andrej Žerovc in Milena Podgoršek

– Igor Tratnik

– Andreja Može

– Marija Breceljnik

– Damjan Šetina

/
2016 / Franc Skube Magda Kastelic Hočevar – Alojzija Rojc

– Janez Bradač

– Slavka Rojc

– Nina Zajec

– Miha Plot

– Danijel Koncilja

– Matej Kocjančič

– CZ Žužemberk

– Fire Combat Panter

– Fire Combat Smrketi

– PS Dvor

– Mojca Oberstar

– Silvo Koželj

– dr. Božo Kocutar

– Boža Kocutar

– Urška Ban

– Aleksander Đukić

– Metod Kranjc

2015 Leopold Sever Jože Gliha Keko oprema d. o. o. Slavko Setničar – Mikhail Glagazin

– Anton Konda

– Jože Štupar

– I-les iskra d. o. o.

– KUD Žužemberski rogisti

– Milka Jernejčič

– Milan Leskovar

– Tomaž Zajc

– Mojca Peršina

– Ljuba in Jože Šenica,

– Vida Šušteršič

– Martin Grčar

dr. Boštjan Petelinc
2014 Anton Anderlič Vlado Kostevc EASA – mag. Jelka Mrvar

– Slavko Mirtič

– PGD Križi

– DV Suha Krajina

– Zavod Vesela Vas

– KGN d. o. o.

– KGD Kranjški

– KD Šmihel

– Frančišek Longar

– Hendrik Štupar

– Branko Hren

– Franc Vidmar

– Janez Zaletel

– Ciril Murn

– Darinka Nose

– vsa gasilska društva

– OZRK Novo mesto

– Slovenska vojska

– Policija

– GG Novo mesto

2013 / Župnija Žužemberk Franc Rojc – PGD Ajdovec

– Slavka Legan

– Stane Osolnik

– Janez Novak

– Ansambel Diamanti

– Zveza ZŠAM

– Ivan Grill

/
2012 Jože Rozman Jože Škufca prof. PGD Hinje – Jože Papež

– družina Papež s Cviblja

– Nika Papež

– Mirko Pršina

– Nina Zajec

– Franc Vidmar

– Branko Skube

/
2011 Anton Anderlič Bogdan Zupančič / Robert Boben – ŠD Krajina

– Albin Mrvar

– Luka Vidmar

– mag. Staša Kostevc

– Franci Grajš

– ŠD Loka

OGP Žužemberk /
2010 Ivanka Mestnik Jože Kastelic Jožef Ban PGD Dvor – KD Kljuse

– Silva Legan

– Tončka Banko

– Anton Škufca

– Jože Tekavčič

– Aleš Koncilja

– SANTOSA d. o. o.

– Fran Merkun

– Dušan Ožbolt

/
2009 Bojan Bulec Jože Hribar Janez Boben – OŠ Žužemberk

– Anton Jaklič

– Ljuba Šenica

– KD Suha Krajina

– Odbor za ustanovitev KD Šmihel

– Jožefa Pelc

– Veterina Novo mesto d. o. o.

– Slavko Mirtič

– Veronika Maver

– Branko Zaman

/
2008 Slavko Tekavčič PGD Žužemberk Jožica Grum – Francka Ožbolt

– Ansambel Kosobrini

– Janez Pavel Gliha

– PGD Šmihel

– Radio klub Žužemberk

– Družba SK d. o. o.

– Ivan Škrbe

Janez Boben /
2007 Anton Papež Franc Rojc – Jože  Konte

– Peter Lavrič

– Slavka Legan

– Marija Pavlič

– Andrej Banko

– Genovefa Miklič

– KD Suha Krajina

– KGN Novinc Jože s. p.

– Martin Blatnik

Jelka Koncjančič /
2006 Franc Povirk            
2005 Slavko Gliha            
2004 dr. Matija Žargi            
2003 Vinko Globokar, prof.            
2002              
2001              
2000              
1999              
1998