KULTURNA DRUŠTVA OBČINE ŽUŽEMBERK

Letni program kulture  2015
1. Kulturno društvo Dvor, Bogdan Murn, Dvor 2, Dvor
2. Kulturno društvo Hinje, Nataša Škufca, Hrib pri Hinjah 7, Hinje
3. Kulturno umetniško društvo Žužemberk, Magda K. Hočevar, Grajski trg 40, Žužemberk
4. Kulturno društvo vokalna skupina Prima, Stanko Turk, Stranska vas 80, Žužemberk
5. KUD Žužemberški rogisti, Slavko Setničar, Prapreče 18, Žužemberk

ŠPORTNA DRUŠTVA OBČINE ŽUŽEMBERK

Letni program športa 2015
1. Športno društvo Stavča vas Stavča vas 29a, Dvor
2. Športno društvo Fužina Dvor Iztok Može, Dvor 7, Dvor
3. Športno društvo Loka Žužemberk Matjaž Kužnik, Jurčičeva 19, Žužemberk
4. Športno društvo Partizan Žužemberk Franc Jarc, Grajski trg 29, Žužemberk
5. Nogometni klub Žužemberk Grajski trg 5, Žužemberk
6. Odbojkarski klub Žužemberk Bojan Brulec, Jurčičeva 47, Žužemberk
7. Športno društvo Krajna, Damjan Novak, Hinje 38, 8362 Hinje
Odbojka v Žužemberku od leta 1954

DRUGA DRUŠTVA OBČINE ŽUŽEMBERK

  Druga društva in zveze Občine Žužemberk