VABILO: Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem
Svetovalni kotiček – izobraževanje odraslih
avgust 24, 2015
14. srečanje TREH ŽUPANOV na VRHU SV. PETRA
avgust 31, 2015
Prikaži vse

Javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje dogodkov v letu 2015

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk objavlja

JAVNI RAZPIS OBČINE ŽUŽEMBERK ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2015

Predmet Javnega razpisa Občine Žužemberk je sofinanciranje dogodkov v letu 2015 kot finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Žužemberk oz. dogodek vključuje promocijo Občine Žužemberk ter dogodek ni sofinanciran iz katerega koli drugega namena iz proračuna Občine Žužemberk. Dogodki se bodo izvajali v letu 2015.

Razpisni rok za oddajo pisnih vlog s strani izvajalcev je do 18. 9. 2015 do 12. ure. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Rok za izplačilo odobrenih sredstev je 31. 12. 2015.

Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih, v zaprti ovojnici, opremljena z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje dogodkov – NE ODPIRAJ«

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do 16. 9. 2015, dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Žužemberk ali na spletni strani www.zuzemberk.si pod rubriko obvestila.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na tel. št.: 07/38-85-180, v času uradnih ur ali na elektronski naslov:
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si, kontaktna oseba Vlado Kostevc.

Občina Žužemberk lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.

Vlagatelji na javni razpis soglašajo, da bodo za potrebe občinske promocije in predstavitve dejavnosti občine dovoljevali medijsko promocijo in sodelovali pri pridobivanju promocijskega materiala.

Franc Škufca
župan Občine Žužemberk

Javni razpis
Vzorec donatorske pogodbe
Razpisna dokumentacija