Vabilo na obletnico B-17
marec 6, 2019
Vabilo na brezplačno delavnico Zgradite svojo profesionalo identiteto in stopite na pot poslovne odličnosti
marec 12, 2019
Prikaži vse

Izredni bilten Centra za obveščanje RS

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14),
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. februarja 2019, v
občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Celje, Slovenj
Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota ter v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na
območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica. Inšpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta s 5. marcem 2019 na zgoraj
navedenih območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

V preostalih občinah na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova
Gorica ter v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana,
Trbovlje, Brežice, Novo mesto, Postojna in Koper velika požarna ogroženost naravnega
okolja do preklica še naprej ostaja v veljavi. Na teh območjih bosta Inšpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija še vedno izvajala poostren nadzor.
Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in
osebe znotraj njihovih organizacij.

Požarna ogroženost