Gospodarstvo in turizem

Servisno poslovna cona Jama:

Obrtno industrijska cona Sejmišče:

Obrtno industrijska cona Hinje:

 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu | več...
 • Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v občini |več...

Aktivna podjetja in obrtniki

 • Seznam aktivnih podjetij in obrtnikov | več...

RAZVOJNI CENTER

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26,

8000 Novo mesto

Telefon: 07/ 33 72 980

Fax: 07/ 33 72 981

E-pošta: razvojni.center.nm@siol.net

Internet: www.rc-nm.si

SLOVENSKI PODJETNIŠKI PORTAL

JAPTI: test.japti.si

Ostalo

Zidaniški turizem

 • Strategija zidaniškega turizma | več...

Turistična taksa

Turistična taksa v občini je: 10 točk

Vrednost točke za izračun turistične takse: 0,115 €

Turistična taksa znaša za odrasle na nočitev: 1,15 €

Polovično takso plačujejo: 0,575 €

 • otroci od 7 do 18 leta
 • člani turističnih društev z veljavno člansko izkaznico
 • turisti v kampih.

Oproščeni plačila turistične takse so:

 • otroci do 7 leta
 • člani invalidskih organizacij z veljavno člansko izkaznico
 • udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, verskih in drugih skupnosti v okviru rednih aktivnosti
 • delavci na začasnem delu, ki neprekinjeno bivajo več kot 30 dni.