december 10, 2015

Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Novo mesto

Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami […]
december 7, 2015

Stališča do pripomb OPPN za kamnolom Vrh pri Križu

Župan občine Žužemberk je dne 7.12.2015 sprejel sklep, da se sprejme stališče do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka o OPPN za kamnolom […]
december 1, 2015

Potopisno predavanje alpinista Marjana Markoviča

 Pik Lenin 7134 m Predavanje z diaprojekcijo alpinista Marjana Markoviča v petek 4. 12. 2015 ob 19 uri v gasilskem domu Dvor   Marjan Markovič, doma […]
december 1, 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk objavlja, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami […]
november 30, 2015

Vabilo na delavnico prve pomoči

Spoštovani. vabimo vas na DELAVNICO PRVE POMOČI, ki bo v torek, 8. 12. 2015, ob 16.00 v prostorih Humanitarnega centra RK Novo mesto,  Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto. […]
november 26, 2015

Teden brezplačnih delavnic

Arhitekturni nasvet Mladi arhitekti in krajinski arhitekti svetujejo v Žužemberku Prvi teden brezplačnih arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih svetovalnic Pri vsakem večjem projektu, ki se ga lotimo, […]
november 25, 2015

3. dobrodelni koncert z adventno tržnico

Vabilo! Vabimo vas na 3. dobrodelni koncert z adventno tržnico, ki bo v petek, 27. novembra 2015, ob 18. uri v telovadnici Osnovne šole Žužemberk! Nastopajoči: […]
november 25, 2015

Novost v Medgeneracijskem središču OZRK NM: TEČAJ SLOVENŠČINE

Obveščamo vas, da v Medgeneracijskem središču OZRK Novo mesto uvajamo novost: TEČAJ SLOVENŠČINE, ki bo vsak ponedeljek, ob 10h, v Humanitarnem centru OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma […]
november 18, 2015

Obvestilo o motnji pri oskrbi s pitno vodo

OBVESTILO  Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju Jurčičeve ulice v Žužemberku, da ne bo pitne vode v četrtek, dne 19.11.2015, zaradi obnovitvenih […]
november 16, 2015

Prodaja parcele v k.o. Žvirče

Občina Žužemberk ima skupaj s solastnico Marinko Jaklič, Dolnji Kot 5, 8361 Dvor, namen prodati parcele s parc. št.: 1573/1, 1573/2, 1682/3, 1713/8, 1714/2, 1714/82, 1714/83, 1714/84, 367, […]