avgust 22, 2017

2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja […]
avgust 21, 2017

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, […]
avgust 17, 2017

Suša 2017

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017 Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-20/2017-82-DGZR, […]
avgust 8, 2017

Čas za prijavo za subvencionirano bivanje v Študentskem domu se izteka

V Študentskem domu Ljubljana se skoraj 7.500 študentov počuti kot doma Študentski dom Ljubljana zagotavlja kakovostno bivanje in nudi prostočasne dejavnosti na področju kulture in športa, […]
julij 27, 2017

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk za leto 2017

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine […]
julij 24, 2017

Racionalizacija pitne vode

ZADEVA: Ukrep racionalne rabe pitne vode Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju občin Novega mesta, Šentjerneja, Škocjana, Mirne peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, […]
julij 21, 2017

Zapora pitne vode

OBVESTILO Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselij Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Poljane pri Žužemberku,  Dešeča vas, Budganja vas in Trške njive […]
julij 17, 2017

Javni poziv za udeležbo v poslovni delegaciji v Vologdo

Javni poziv za udeležbo v poslovni delegaciji v Vologdo v Ruski federaciji, 18. in 19. september 2017 Pričetek: 18.09.2017 Zaključek: 19.09.2017 Lokacija: Ruska federacija, Vologda Javna agencija SPIRIT Slovenija […]
julij 11, 2017

Sofinanciranje šolnin

S ciljem dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene […]
julij 7, 2017

Trški dnevi 2017

Vabljeni na Trške dneve! Program Trških dni V ŽUŽEMBERKU 2017