julij 18, 2016

Okvara vodovoda

julij 14, 2016

Vila Rustika in Rimljani v Šmihelu

julij 14, 2016

Program Trških dni 2016

  Vabljeni na Trške dneve v Žužemberk. Program Trških dni V ŽUŽEMBERKU 2016
julij 12, 2016

Trški dnevi julij 2016

julij 7, 2016

Ukinitev javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja naslednjo ODLOČBO Nepremičnina parc.št. 2832/5, k.o. 1440 Sela pri Hinjah je na podlagi pravnomočne odločbe št. 478-5/2014-3, z dne 7.3.2014 javno dobro lokalnega […]
julij 6, 2016

Vzpostavitev javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja po uradni dolžnosti ODLOČBO, in sicer, podeli se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Več si oglejte v spodaj priloženih odločbah Občine Žužemberk: […]
julij 6, 2016

Prireditve ob prazniku Občine Žužemberk in Trški dnevi

TRŠKI DNEVI Žužemberk, Suha krajina – od 8. do 18. julija 2016   Ob prazniku Občine Žužemberk, 15. juliju, in v okviru tradicionalnih Trških dni, v […]
julij 6, 2016

Sklepi Občine Žužemberk o statusu nepremičnin

Občina Žužemberk izdaja naslednje SKLEPE Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Sklep o odtujitvi nepremičnine Sklep o podelitvi stavbne pravice  
julij 5, 2016

Zapora ceste

Obvestilo, obveščamo vas, da bodo na različnih lokacijah v Žužemberku potekala cesta dela, zato bodo do vključno 14.7. delne ali popolne zapore ceste: popolna zapora lokalne […]
julij 5, 2016

Namera o prodaji nepremičnin in ustanovitvi stavbne pravice

Občina Žužemberk, Grajski trg 33,  Žužemberk objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (URL RS, št. 34/2011), s spremembami […]