junij 10, 2015

Uvedba članarine v Knjižnici Milana Jarca

Novo mesto Knjižnica Milana Jarca obvešča, da bo s 1.7.2015 kot ena zadnjih knjižnic v Sloveniji uvedla članarino. Več informacij dobite na spodnjih povezavah: Uvedba članarine […]
junij 10, 2015

Razpis – informatorji EXPO

10.6.2015 RIC Novo mesto Razvojni center Novo mesto obvešča, da so na spletni strani www.rc-nm.si/turizem objavili razpis za študentsko delo (Informator destinacije na EXPO Milano). Za […]
maj 7, 2015

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

7.5.2015 Občina Žužemberk Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (URL RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US […]
maj 5, 2015

Javni razpisi za društva

5.5.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk objavlja javne razpise za naslednja društva: Razpisna dokumentacija za invalidska in humanitarna društva Razpisna dokumentacija za kmetijska društva Razpisna dokumentacija šport […]
april 16, 2015

Razpis za občinska priznanja za 2014

16.4.2015 Občina Žužemberk Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, […]
april 7, 2015

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

7.4.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk objavlja natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta – Višji svetovalec za finance in gospodarstvo. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno […]
marec 17, 2015

Namera – Žvirče

17.3.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 […]
marec 17, 2015

Namera – Plešivica

17.3.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 […]
marec 17, 2015

Namera – Gradenc

17.3.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 […]