september 16, 2015

Vabilo na strokovni seminar BONTON

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, Razvojni center Novo mesto d.o.o. in občine Dolenjske Toplice, Mirna, Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Šentrupert, Škocjan, Trebnje, Mokronog-Trebelno, […]
september 16, 2015

Razpis za sofinanciranje jezikovnih, računalniških in strokovnih izobraževanj

Odprt je razpis za SOFINANCIRANJE JEZIKOVNIH, RAČUNALNIŠKIH IN STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ. Sofinanciranje stroškov izobraževanja mikro in majhnih podjetij/podjetnikov je pomemben program spodbujanja podjetništva, v katerega se vključujejo […]
september 14, 2015

Vabilo na delavnice LAS STIK

Konec julija je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK). To je pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju občin […]
september 14, 2015

Javni razpis – kmetijstvo 2015

Občina Žužemberk objavlja Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žužemberk v letu 2015. Občina razpisuje nepovratna finančna […]
september 1, 2015

Razpis za prosto delovno mesto KOORDINATOR VI (za komunalo, promet in okolje)

Občina Žužemberk objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR VI (za komunalo, promet in okolje). Zaposlitev je za določen čas enega (1) leta, zaradi nadomestitve javnega […]
avgust 6, 2015

Občina Žužemberk in Občina Golubac iz Republike Srbije podpisali listino o pobratenju

Občina Žužemberk in Opština Golubac iz Republike Srbije sta v nedeljo 26. julija 2015 v Golubcu podpisali listino o pobratenju med obema občinama, s katero se […]
julij 28, 2015

Vabilo na podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS STIK in ustanovno skupščino LAS STIK

Spoštovani, vabimo vas na Podpis pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS STIK in Ustanovno skupščino LAS STIK (Lokalna akcijska skupina Suha krajina, Temenica in Krka), ki […]
julij 28, 2015

Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini

Občina Žužemberk objavlja javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini (LAS) na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. […]
julij 7, 2015

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja Odločbo o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah: parc. št. 157/2 k.o. 1445 Brezova Reber, parc. št. 1631/2 k.o. 1442 Stavča vas, parc.št. […]
julij 1, 2015

Namere

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa župan Franc Škufca, na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih […]