VABILO: Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem
marec 22, 2016

Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Klek

Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Klek Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN […]
marec 4, 2016

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk (Ur. […]
februar 26, 2016

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 — uradno prečiščeno besedilo 14a/05 […]
februar 23, 2016

Posredovanje predlogov kandidatov za sodnike porotnike

Okrožno sodišče v Novem mestu nas je obvestilo, da je stekel postopek za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. […]
januar 19, 2016

Namera o prodaji nepremičnin

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk objavlja, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami in […]
januar 13, 2016

Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2016

Predmet javnega povabila je uporaba Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru, Dvor 12 b. Večnamenski prostori s kulturno dvorano so namenjeni kulturni, izobraževalni in drugim […]
december 29, 2015

Voščilo župana

Spoštovani občani, občanke in prijatelji Občine Žužemberk. V letu 2015 je bilo veliko pričakovanj. Večina se jih je uresničila, na uresničenje nekaterih pa bomo morali še […]
december 10, 2015

Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Novo mesto

Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami […]
december 7, 2015

Stališča do pripomb OPPN za kamnolom Vrh pri Križu

Župan občine Žužemberk je dne 7.12.2015 sprejel sklep, da se sprejme stališče do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka o OPPN za kamnolom […]
december 1, 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk objavlja, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami […]