oktober 23, 2015

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 […]
oktober 15, 2015

Naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za kamnolom Vrh pri Križu

Občina Žužemberk objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrh pri Križu. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega […]
september 28, 2015

Razpisana sredstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada za podjetniške projekte

Spoštovani! Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 25. 9.2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim […]
september 25, 2015

Poroke naših babic in dedkov – sprememba lokacije

Obvestilo! Zaradi dežja bo otvoritvena prireditev ob Dnevih evropske kulturne dediščine DEKD “POROKE NAŠIH BABIC IN DEDKOV” potekala v telovadnici OŠ Žužemberk, ravno tako ob 12. […]
september 18, 2015

Dnevi svetovalnih središč

Svetovalno središče Novo mesto je skupaj s partnerji za vas pripravilo različne brezplačne izobraževalne dogodke, katerih namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnem […]
september 16, 2015

Vabilo na strokovni seminar BONTON

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, Razvojni center Novo mesto d.o.o. in občine Dolenjske Toplice, Mirna, Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Šentrupert, Škocjan, Trebnje, Mokronog-Trebelno, […]
september 16, 2015

Razpis za sofinanciranje jezikovnih, računalniških in strokovnih izobraževanj

Odprt je razpis za SOFINANCIRANJE JEZIKOVNIH, RAČUNALNIŠKIH IN STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ. Sofinanciranje stroškov izobraževanja mikro in majhnih podjetij/podjetnikov je pomemben program spodbujanja podjetništva, v katerega se vključujejo […]
september 14, 2015

Vabilo na delavnice LAS STIK

Konec julija je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK). To je pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju občin […]
september 14, 2015

Javni razpis – kmetijstvo 2015

Občina Žužemberk objavlja Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žužemberk v letu 2015. Občina razpisuje nepovratna finančna […]
september 1, 2015

Razpis za prosto delovno mesto KOORDINATOR VI (za komunalo, promet in okolje)

Občina Žužemberk objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR VI (za komunalo, promet in okolje). Zaposlitev je za določen čas enega (1) leta, zaradi nadomestitve javnega […]