februar 23, 2016

Posredovanje predlogov kandidatov za sodnike porotnike

Okrožno sodišče v Novem mestu nas je obvestilo, da je stekel postopek za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. […]
januar 19, 2016

Namera o prodaji nepremičnin

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk objavlja, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami in […]
januar 13, 2016

Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2016

Predmet javnega povabila je uporaba Večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru, Dvor 12 b. Večnamenski prostori s kulturno dvorano so namenjeni kulturni, izobraževalni in drugim […]
december 29, 2015

Voščilo župana

Spoštovani občani, občanke in prijatelji Občine Žužemberk. V letu 2015 je bilo veliko pričakovanj. Večina se jih je uresničila, na uresničenje nekaterih pa bomo morali še […]
december 10, 2015

Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Novo mesto

Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami […]
december 7, 2015

Stališča do pripomb OPPN za kamnolom Vrh pri Križu

Župan občine Žužemberk je dne 7.12.2015 sprejel sklep, da se sprejme stališče do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka o OPPN za kamnolom […]
december 1, 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk objavlja, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami […]
november 25, 2015

Novost v Medgeneracijskem središču OZRK NM: TEČAJ SLOVENŠČINE

Obveščamo vas, da v Medgeneracijskem središču OZRK Novo mesto uvajamo novost: TEČAJ SLOVENŠČINE, ki bo vsak ponedeljek, ob 10h, v Humanitarnem centru OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma […]
november 16, 2015

Prodaja parcele v k.o. Žvirče

Občina Žužemberk ima skupaj s solastnico Marinko Jaklič, Dolnji Kot 5, 8361 Dvor, namen prodati parcele s parc. št.: 1573/1, 1573/2, 1682/3, 1713/8, 1714/2, 1714/82, 1714/83, 1714/84, 367, […]
november 4, 2015

Podaljšanje razpisa za sofinanciranje izobraževanj 2015

Spoštovani! Z dnem 27.10.2015 je Razvojni center Novo mesto d.o.o. podaljšal rok za prijavo na RAZPIS »Sofinanciranje jezikovnih, računalniških in strokovnih izobraževanj za podjetnike/podjetja« v spodaj […]