VABILO: Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem
julij 6, 2016

Vzpostavitev javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja po uradni dolžnosti ODLOČBO, in sicer, podeli se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Več si oglejte v spodaj priloženih odločbah Občine Žužemberk: […]
julij 6, 2016

Sklepi Občine Žužemberk o statusu nepremičnin

Občina Žužemberk izdaja naslednje SKLEPE Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Sklep o odtujitvi nepremičnine Sklep o podelitvi stavbne pravice  
julij 5, 2016

Namera o prodaji nepremičnin in ustanovitvi stavbne pravice

Občina Žužemberk, Grajski trg 33,  Žužemberk objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (URL RS, št. 34/2011), s spremembami […]
junij 10, 2016

Organ skupne občinske uprave Suhe krajine

Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 –UPB2 s spremembami in dopolnitvami), četrtega in petega odstavka 26. ter 40. in […]
junij 2, 2016

Ukinitev statusa javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (URL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – […]
junij 2, 2016

Namere o prodaji občinskih zemljišč

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (URL RS št. 34/2011, s spremembami in […]
maj 9, 2016

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk

Občina Žužemberk zbira predloge za kandidate za priznanja, ki so se v letu 2015 izkazali s svojim delom in prispevali k prepoznavnosti, družbenemu, gospodarskemu in splošnemu […]
maj 5, 2016

Razpis garancij in posojil iz garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016

Obvestilo! Razvojni center Novo mesto d.o.o. je 22. 4. 2016 v uradnem listu objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016. […]
april 4, 2016

Razpis za kmetijstvo

Občina Žužemberk objavlja naslednji javni razpis: Javni razpis za kmetijstvo 2016 Vloga – nosilci kmetijskih gospodarstev_JR-2016
april 4, 2016

Razpis za društva

Občina Žužemberk objavlja javne razpise za naslednja društva: Razpisna dokumentacija za kmetijska društva Razpisna dokumentacija za kulturo 2016 Razpisna dokumentacija za šport Razpisna dokumentacija za turistična […]