avgust 19, 2016

Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij na poslovno-investicijskem forumu

Vabilo na poslovno konferenco ob obisku kitajske gospodarske delegacije iz Ningbo, v času od 20. do 25. septembra 2016 Objavljamo javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij […]
julij 29, 2016

Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa Franc Škufca, župan, na podlagi 56., 57., 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list […]
julij 19, 2016

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe in snega

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe in snega na intenzivnih nasadih (sadovnjaki in vinogradi) Občina Žužemberk poziva vse oškodovance iz občine Žužemberk, […]
julij 19, 2016

Dvorski likovni dnevi

julij 14, 2016

Program Trških dni 2016

  Vabljeni na Trške dneve v Žužemberk. Program Trških dni V ŽUŽEMBERKU 2016
julij 12, 2016

Trški dnevi julij 2016

julij 7, 2016

Ukinitev javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja naslednjo ODLOČBO Nepremičnina parc.št. 2832/5, k.o. 1440 Sela pri Hinjah je na podlagi pravnomočne odločbe št. 478-5/2014-3, z dne 7.3.2014 javno dobro lokalnega […]
julij 6, 2016

Vzpostavitev javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja po uradni dolžnosti ODLOČBO, in sicer, podeli se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Več si oglejte v spodaj priloženih odločbah Občine Žužemberk: […]
julij 6, 2016

Sklepi Občine Žužemberk o statusu nepremičnin

Občina Žužemberk izdaja naslednje SKLEPE Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Sklep o odtujitvi nepremičnine Sklep o podelitvi stavbne pravice  
julij 5, 2016

Namera o prodaji nepremičnin in ustanovitvi stavbne pravice

Občina Žužemberk, Grajski trg 33,  Žužemberk objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (URL RS, št. 34/2011), s spremembami […]