april 30, 2019

Odločba o ukinitvi javnega dobra in namera o prodaji

Odločba o prodaji stavbnega zemljišča: NameraMaverVrh Ukinitev javnega dobra: Ukinitev_JD_1247_5_1434
april 30, 2019

Javni razpis za podelitev priznanj občine Žužemberk

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in […]