marec 5, 2019

Popravek 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019

Popravljena je priloga 13: Prijavnica B – Stroškovnik operacije (popravljena formula za izračun predvidenih stroškov za koordinacijo in vodenje operacije in popravljena formula za izračun predvidenih stroškov […]