Economy and tourism

Servisno poslovna cona Jama: Obrtno industrijska cona Sejmišče: Obrtno industrijska cona Hinje:
 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu | več...
 • Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v občini |več...
 • Seznam aktivnih podjetij in obrtnikov | več...
RAZVOJNI CENTER Razvojni center Novo mesto d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto Telefon: 07/ 33 72 980 Fax: 07/ 33 72 981 E-pošta: razvojni.center.nm@siol.net Internet: www.rc-nm.si SLOVENSKI PODJETNIŠKI PORTAL JAPTI: test.japti.si

Ostalo

Zidaniški turizem
 • Strategija zidaniškega turizma | več...

Turistična taksa

Turistična taksa v občini je: 10 točk Vrednost točke za izračun turistične takse: 0,115 € Turistična taksa znaša za odrasle na nočitev: 1,15 € Polovično takso plačujejo: 0,575 €
 • otroci od 7 do 18 leta
 • člani turističnih društev z veljavno člansko izkaznico
 • turisti v kampih.
Oproščeni plačila turistične takse so:
 • otroci do 7 leta
 • člani invalidskih organizacij z veljavno člansko izkaznico
 • udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, verskih in drugih skupnosti v okviru rednih aktivnosti
 • delavci na začasnem delu, ki neprekinjeno bivajo več kot 30 dni.